جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 2. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 3. متن شعر:یک لحظه‌ی دُرست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک قصه‌ی ساده برای دختران یتیم از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 5. متن شعر:یک شب از آن بی‌نهایتِ ویران از کتاب آسمانی‌ها
 6. متن شعر:یواش ... شَکی! از کتاب سمفونی سپیده دم
 7. متن شعر:یعنی نگفتمت ...!؟ از کتاب دیرآمدی ری‌را
 8. متن شعر:یازده از کتاب نامه ها
 9. متن شعر:یادآوری از کتاب آسمانی‌ها
 10. متن شعر:گوشزد از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 11. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:گل های آفتاب گردان از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:گفت‌وگویِ شبانه‌ی کارگرانِ موسمی از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:گفت‌وگو در پارک از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 15. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:گزینه شعر و گشت و گذار آن سال ها از کتاب اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ
 17. متن شعر:گزارش به نازادگان - یک از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 18. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 19. متن شعر:گزارش به نازادگان - چهارده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 20. متن شعر:گزارش به نازادگان - پانزده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 21. متن شعر:گزارش به نازادگان - هفت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 22. متن شعر:گزارش به نازادگان - شش از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 23. متن شعر:گزارش به نازادگان - سه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 24. متن شعر:گزارش به نازادگان - دوازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 25. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 26. متن شعر:کوکو از کتاب دیرآمدی ری‌را
 27. متن شعر:که مُنتهات منم از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 28. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 29. متن شعر:کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهایه! از کتاب یوما آنادا
 30. متن شعر:کفایتِ مذاکرات از کتاب سمفونی سپیده دم