جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یا کاشف‌الکلام! از کتاب سمفونی سپیده دم
 2. متن شعر:گورستانِ دورِ کرج از کتاب سمفونی سپیده دم
 3. متن شعر:گزارش به نازادگان - یازده از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 4. متن شعر:گزارش به نازادگان - هشت از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 5. متن شعر:کارتن‌خواب‌ها از کتاب یوما آنادا
 6. متن شعر:وَ الْجِنُ وَ اَلْناس، لذت الخلاص! از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:هزار و یک ترانه برای تنهای ِ زنان از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 8. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 9. متن شعر:مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "رویاهای خرمگس" از کتاب یوما آنادا
 10. متن شعر:مارپیچ از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:قصیده‌ی غزل‌گریزِ مدارا از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:قصیده‌ای تابناک در مدحِ بی‌دریغِ زغال‌اَخته از کتاب یوما آنادا
 13. متن شعر:قبلا اتفاق افتاده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 14. متن شعر:شوکران از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 15. متن شعر:شناسايی از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 16. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 17. متن شعر:شبی از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 18. متن شعر:سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات از کتاب یوما آنادا
 19. متن شعر:زندگی از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:زمزمه در داد،گاه از کتاب سمفونی سپیده دم
 21. متن شعر:داستانی کوتاه برای کودکانِ خیابانی از کتاب سمفونی سپیده دم
 22. متن شعر:خیابانی‌ها از کتاب یوما آنادا
 23. متن شعر:حدس بزن از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 24. متن شعر:تو باید یک‌جایی همین اطرافِ‌ آشنا باشی از کتاب آسمانی‌ها
 25. متن شعر:ترانه ی یازدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 26. متن شعر:ترانه ی شانزدهم - شین از کتاب چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
 27. متن شعر:بی‌اسم است از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 28. متن شعر:بینا از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 29. متن شعر:بیست و سه از کتاب نامه ها
 30. متن شعر:بند هفتم از پرده‌ی آخر از کتاب سمفونی سپیده دم