جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یکی بود، یکی نبود از کتاب آسمانی‌ها
 3. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:یک از کتاب نامه ها
 5. متن شعر:گشت، گهواره، زمان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 6. متن شعر:گزارش به نازادگان - دو از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 7. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 8. متن شعر:کوکو از کتاب دیرآمدی ری‌را
 9. متن شعر:چیزی نیست از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 10. متن شعر:چه بهتر از این از کتاب آسمانی‌ها
 11. متن شعر:چمدان از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 12. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 13. متن شعر:پیادگانِ فالِ سکوت از کتاب آسمانی‌ها
 14. متن شعر:پلاک از کتاب آسمانی‌ها
 15. متن شعر:پس چرا این همه دیر!؟ از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 16. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 18. متن شعر:همیشه منتظر خبری خوش، خوابهای ترا مرور می‌کنم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 19. متن شعر:هر کس به راه خویش از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 20. متن شعر:هجرتِ هفتم از کتاب سمفونی سپیده دم
 21. متن شعر:نیزه و گل سرخ از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 22. متن شعر:نَحوِ مَحو ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 23. متن شعر:نقطه‌ی وَه ...! از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 24. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 25. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 26. متن شعر:نامه‌ای که برای چندمین‌بار ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 27. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 28. متن شعر:من آن‌قدر از کتاب آسمانی‌ها
 29. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 30. متن شعر:مثلِ بسیاری دیگر از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود