جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یکی دیگر از میان همه اما یکی دیگر از کتاب دیرآمدی ری‌را
 2. متن شعر:یعنی نگفتمت ...!؟ از کتاب دیرآمدی ری‌را
 3. متن شعر:یا اگر نشد ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 4. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 5. متن شعر:کوکو از کتاب دیرآمدی ری‌را
 6. متن شعر:پیشتر از این نامش را نمی‌دانستم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 7. متن شعر:پرنده، هی پرنده‌ی پرقیچی! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 8. متن شعر:پرسش نخست و پرسش آخر، آه پاسخ پریشان! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 9. متن شعر:وقت اوقاتم،‌ چکیده‌ی اندوه! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 10. متن شعر:هنوز عده‌ای آنجا کنارِ چاله‌ی آتش نشسته‌اند از کتاب آسمانی‌ها
 11. متن شعر:همیشه منتظر خبری خوش، خوابهای ترا مرور می‌کنم از کتاب دیرآمدی ری‌را
 12. متن شعر:همگان را شبیه شما دیده‌ام از کتاب دیرآمدی ری‌را
 13. متن شعر:هر واژه را بدین تکلم رویا راهی نیست! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 14. متن شعر:نَحوِ مَحو ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 15. متن شعر:ناگهان کلماتی از رویای تو آوازم دادند. از کتاب دیرآمدی ری‌را
 16. متن شعر:مکاشفات ساحر قلوبنا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 17. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 18. متن شعر:ما می‌بایست می‌فهمیدیم از کتاب آسمانی‌ها
 19. متن شعر:فی مابین از کتاب دیرآمدی ری‌را
 20. متن شعر:فرود، سه‌گاه، بیدق باد از کتاب دیرآمدی ری‌را
 21. متن شعر:فردا صبح زود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 22. متن شعر:صورت ساده‌ی بوسیدن از کتاب دیرآمدی ری‌را
 23. متن شعر:شاید از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 24. متن شعر:سکوت، فراموشی و آرامش از کتاب دیرآمدی ری‌را
 25. متن شعر:زَنانا از کتاب سمفونی سپیده دم
 26. متن شعر:رویای راحله از کتاب دیرآمدی ری‌را
 27. متن شعر:روا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 28. متن شعر:رمه‌ی رویا از کتاب دیرآمدی ری‌را
 29. متن شعر:رعایت رویا و خواب هفتم عطارد از کتاب دیرآمدی ری‌را
 30. متن شعر:راه، راهی که راه ... از کتاب دیرآمدی ری‌را