جستجو در وب سایت

نتایج

 1. متن شعر:یک گفتگوی ساده‌ی دیگر ... از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 2. متن شعر:کیتارو، کیتارو ...! از کتاب دیرآمدی ری‌را
 3. متن شعر:کم‌کم باورت می‌شود از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 4. متن شعر:کلمه الکشاف، مِن اَلْخوفِ عَلی النهایه! از کتاب یوما آنادا
 5. متن شعر:چنین گفت اولادِ واژه‌های بامدادی از کتاب سمفونی سپیده دم
 6. متن شعر:چند پرسشِ پيشِ پا افتاده از حکيمه‌ی آب‌ها از کتاب یوما آنادا
 7. متن شعر:چشم به راه از کتاب عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
 8. متن شعر:پیش از تو نیز از کتاب آسمانی‌ها
 9. متن شعر:پراکنده‌ی نزدیک به هم از کتاب سمفونی سپیده دم
 10. متن شعر:هزاران زن سفيدپوش از کتاب یوما آنادا
 11. متن شعر:نُچ از کتاب سمفونی سپیده دم
 12. متن شعر:نَحوِ مَحو ... از کتاب دیرآمدی ری‌را
 13. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 14. متن شعر:نجات دهنده از کتاب دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
 15. متن شعر:می‌خواستند ما نترسیم از کتاب آسمانی‌ها
 16. متن شعر:ملایک شبنم‌ها از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود
 17. متن شعر:مقدمه‌ای بر چاپِ سومِ رمانِ "رویاهای خرمگس" از کتاب یوما آنادا
 18. متن شعر:محاصره از کتاب یوما آنادا
 19. متن شعر:قصه ی آخر شب از کتاب زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
 20. متن شعر:قرائت خطوطی خیس از خوابِ چشم‌های مادرم از کتاب آسمانی‌ها
 21. متن شعر:شانزده از کتاب نامه ها
 22. متن شعر:سیاووشان سفیلان از کتاب یوما آنادا
 23. متن شعر:سخنرانی منجیِ مقدسِ مجمع البَحارات از کتاب یوما آنادا
 24. متن شعر:راه‌بَلَدِ ما یک زن بود از کتاب سمفونی سپیده دم
 25. متن شعر:دلداری‌های پیشِ پا افتاده‌ ی مخاطبی که دوستش می‌دارم از کتاب سمفونی سپیده دم
 26. متن شعر:درِ میخانه زدند ... از کتاب آسمانی‌ها
 27. متن شعر:در کتابِ مَزمورات آمده است از کتاب سمفونی سپیده دم
 28. متن شعر:در بارشِ اورادِ جِن از کتاب سمفونی سپیده دم
 29. متن شعر:خیلی گشتیم از کتاب آسمانی‌ها
 30. متن شعر:حسِ خوش‌وَرا از کتاب ساده بودم، تو نبودی، باران بود