ترانه ی چهاردهم - دال

من!؟

نمک‌پرورده‌ی همین زخم‌های از آشنا خورده،
آنقدر با خرابیِ این گریه ساخته‌ام
که هر کُنجِ این خانه از دستِ دیده‌ام دریاست!

حالا که چه یعنی کلمه؟

شما هم خودتان را معرفی کنید!
این سایه‌های مبهمِ خاموش
همراهِ شما چه می‌خواهند؟
این سنجاق‌های منتظر
این کوچه‌های کُنجکاوِ بی‌رهگذر
این کلماتِ کُتک‌خورده‌ی خراب؟

حالا که چه یعنی شفا؟