ترانه ی چهاردهم - الف

این‌جا هزار پیاله شکسته است
تا یکی تشنه به نامِ آب
برآمد و آوازمان داد:
شما که دل نداده
دست را باخته‌اید!

عرضی نیست!
ما پندِ پیران را
کی از شنیدنِ آری نگفته‌ایم؟

این جُرم ماست،
حالا چه خواب و چه خراب!