ترانه ی پانزدهم - شین

کم‌کم به بچه‌ها بگو
من فقط همین هفته مهمانشان هستم
به اولین علامت از آرامشِ دریا که رسیدیم
کارِ این زورقِ شکسته تمام است.

ممکن است ما
اشتباه کرده باشیم
اما بطورِ قطع و یقین
رَدِپای رفتگانِ ما را باد بُرده است.

ما باید برگردیم
فرصتِ شبگیرِ ستاره بسیار است
رادیو راست نمی‌گوید
کاش فانوسی با خود آورده بودید
این جا هر بی‌راهه‌ی پرتی
به آن منزلگاهِ نامنتظر نمی‌رسد،
امروز آخرین روزِ ...
دقایقِ آخرین روزِ همان هفته‌ی مقرر است!