ترانه ی هفتم - هـ

نه اتوبوس، نه گردنه، نه گور
حیرانم از حراج‌ْبازارِ طناب‌فروشان آذرماه
ما که کاری نکرده‌ایم!

نه چاقو، نه گل، نه مفتول مس
ما پیش از تولد مادرانمان مرده بوده‌ایم
ما بعد از تولد دخترانمان زاده خواهیم شد
دیگر چکارمان دارید؟