ترانه بیستم - هـ

قُمری به لانه
باد، مُرده
سرشاخه‌ها، ساکت.

من از صبحِ دومین سه‌شنبه‌ی اسفند
می‌دانستم
یکی از میان ما
مسافرِ مه‌آلودِ همین امسالِ بی‌ناموس است.

هی دست‌فروشِ دوره‌گرد
ببین لابه‌لای خِرت و پرت‌های کهنه‌ات
پیراهنِ سیاه نداری؟