اشتباه در تلفظِ نی

بی‌پدر!
من این دایره‌ی بی‌راه را
بارها دور زده‌ام
تا به این نقطه‌ی روشن از علاقه رسیده‌ام،
حالا تو می‌گویی جای علامتِ تعجب کجاست؟
همین جاست
بیا ....!

من این مرگ را
مرگِ مثلِ همیشه را
بارها دور زده‌ام
تا به این بازدَمِ دانا از دلالتِ زندگی رسیده‌ام.

من این حروف
این حروفِ بی‌حوصله را
بارها دور زده‌ام
تا به این سکوتِ ساده از سایه‌نشینیِ رسولان رسیده‌ام.

حالا بیایم چه کنم، چه بگویم، چه بشنوم ...؟
بگذارید این یکی دو روزِ بازمانده از بامداد را
تنها برای خودم زندگی کنم.