از صاحبش بپرس!

تنها کبوترانِ کوهی می‌دانند
نی‌لبک‌های بیشه‌ی خیزران
چرا خاموش‌اند.

باد
چوپانِ بازیگوشِ بی‌حافظه
باز به گندم‌زارِ بلدرچین و چلچله
دروغ گفته است.

هیچ توفانی
در راه نیست!