چند رویا مانده تا طلوع رنگین کمان
چند رویا مانده تا طلوع رنگین کمان
عاشقانه های بعد از گرگ
عاشقانه های بعد از گرگ
پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر
پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر
زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند
زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند
اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ
اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ
رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
ما نباید بمیریم رویاها بی مادر می شوند
ما نباید بمیریم رویاها بی مادر می شوند
انیس آخر همین هفته می آید
انیس آخر همین هفته می آید
زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
قمری غمخوار در شامگاه خزانی
قمری غمخوار در شامگاه خزانی
سمفونی سپیده دم
سمفونی سپیده دم
یوما آنادا
یوما آنادا
عاشقانه های ابونواس
عاشقانه های ابونواس
از آوازهای کولیان اهوازی
از آوازهای کولیان اهوازی
دریغا ملا عمر...
دریغا ملا عمر...
چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
آخرین عاشقانه‌های ری‌را
آخرین عاشقانه‌های ری‌را
ساده بودم، تو نبودی، باران بود
ساده بودم، تو نبودی، باران بود
عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
رویاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود
رویاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود
آسمانی‌ها
آسمانی‌ها
سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت
سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت
نامه ها
نامه ها
نشانی‌ها
نشانی‌ها
دیرآمدی ری‌را
دیرآمدی ری‌را
پیشگو و پیاده شطرنج
پیشگو و پیاده شطرنج
بازگشت به کتاب ها/اشعار

ترانه ی نوزدهم - ز

این‌جا همه چیز درست
همه چیز عالی، بی‌نظیر، درست!
همان کلمه‌ی دُرُست، دُرُست است.

در شُرُفِ وقوعِ همین واژه‌ها بود
که دیگر هیچ اتفاقی از کتابِ کهنه رُخ نداد.

به قول قدیمی‌ها:
آه ... مُغانِ عالی‌مقام!
تمامِ زمستانِ امسال
من یک درختچه ندیدم
که پتوپیچِ کوچه‌ی باد نباشد.

شما خبر ندارید
ورنه صغیر و کبیر
سرگرمِ خوابی خوش از گلستان و گهواره‌اند.
حتی حقوقِ پشه و
سهمِ پروانه هم محفوظ است.
حالا باد هم فهمیده که پُشتِ هر چینه‌ای
چراغی هست.
آه ... ستمدیدگانِ نمک‌نشناس!
کُفرانِ کلمه که دشوار نیست
حاشا چه می‌کنید
شب دارد از ظلمتِ یلدا یاد می‌گیرد
نور ... فقط یک هجای روشن دارد
دیگر چه مرگتان است
که این همه هی
از چیزی شبیه به نام زندگی سخن می‌گویید؟

این‌جا همه چیز درست
همه چیز عالی، بی‌نظیر، درست
همان کلمه‌ی دُرُست، دُرُست است
تنها این ما شاعرانِ بی‌طناب و ترانه‌ایم
که دروغ می‌گوییم!

سید علی صالحی