چند رویا مانده تا طلوع رنگین کمان
چند رویا مانده تا طلوع رنگین کمان
عاشقانه های بعد از گرگ
عاشقانه های بعد از گرگ
پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر
پنهانی چند شعر عاشقانه برای دو سه نفر
زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند
زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند
اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ
اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ
رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ
ما نباید بمیریم رویاها بی مادر می شوند
ما نباید بمیریم رویاها بی مادر می شوند
انیس آخر همین هفته می آید
انیس آخر همین هفته می آید
زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
زیارت نامه ی مرغ سحر و همخوانی دختران خرداد ماه
قمری غمخوار در شامگاه خزانی
قمری غمخوار در شامگاه خزانی
سمفونی سپیده دم
سمفونی سپیده دم
یوما آنادا
یوما آنادا
عاشقانه های ابونواس
عاشقانه های ابونواس
از آوازهای کولیان اهوازی
از آوازهای کولیان اهوازی
دریغا ملا عمر...
دریغا ملا عمر...
چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
چیدن محبوبه‌های شب را تنها به باد یاد خواهد داد
دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
دعای زنی در راه که تنها می‌رفت
آخرین عاشقانه‌های ری‌را
آخرین عاشقانه‌های ری‌را
ساده بودم، تو نبودی، باران بود
ساده بودم، تو نبودی، باران بود
عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهریور
رویاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود
رویاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود
آسمانی‌ها
آسمانی‌ها
سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت
سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت
نامه ها
نامه ها
نشانی‌ها
نشانی‌ها
دیرآمدی ری‌را
دیرآمدی ری‌را
پیشگو و پیاده شطرنج
پیشگو و پیاده شطرنج
بازگشت به کتاب ها/اشعار

ملایک شبنم‌ها

شبی پیش از این بود
که با چند چراغِ روشن وُ
دامنی از بوی باران و زنبق آمدند،
از همین کوچه‌ی رو به آسمان گذشتند
رفتند مرغِ خواب‌آلودِ ماه را با خود بردند
مَرهمِ صبح وُ
خوابِ فاخته را با خود بردند
و گفتند شما لیاقتِ علاقه به رویایِ آینه را ندارید!
ما به خود آمدیم
خواب از سَرِ ستاره پرید وُ
هوا روشن شد،
اما دیگر نه جای پای کسی پیدا بود و
نه بوی پیراهن مسافری ...!
فقط از لهجه‌ی خیسِ گریه‌هاشان فقط
همین شبنم‌های شعله‌ور باقی‌ست.

آن‌ها آمده بودند
یکی دو پنجه سه‌تار وُ
ترانه‌ی روشنی از ستاره بشنوند.

ساعتی مانده به صبحِ سنبله بود
که از آسمانِ ابریِ آبان خبر آوردند
راه بیفتید
رویاها و هر چه از دریا دارید بردارید
ملایکِ غمگینِ قصه‌گو می‌گویند
باید از آب‌های همان سویِ بی‌افق گذشت،
ورنه راهمان دور وُ
ترانه‌هامان ... تلخ!

حالا کافی‌ست
کمی رو به جانبِ باغ‌های بالایِ آسمان بنگرید
ردِپایشان هنوز
بَر بُراده‌های نور و گریه‌های ما پیداست.

حالا راهِ عزیزانمان دور وُ
خاطراتشان که همین هوا ...!
و ما به همین هوا
کنارِ ساحلِ نزدیک،
نزدیکِ غمگین‌ترین ملایکِ این قصه می‌نشینیم
و تنها روزها،‌ هفته‌ها وُ
سال‌های بی‌شکایت خویش را مرور می‌کنیم،
شاید روزی کبوتری بیاید وُ
خطی، خبری ...
خط و خبری باید!

سید علی صالحی